Wat kunt u hier aanvragen?

  • Medewerkerpas op naam
  • Medewerkerpas niet op naam
  • Vernieuwen van een UZI-pas
  • Zorgverlenerpas met BIG-registratie (exclusief Apotheekhoudend huisarts, SEH-arts en Jeugdarts. Kies dan voor een andere UZI-pas of servercertificaat)

Wilt u één van bovenstaande passen aanvragen en bent u bij het UZI-register geregistreerd als wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigd aanvrager, log hieronder in. Zo niet, kies dan voor een andere UZI-pas of servercertificaat.


Verhoogde veiligheid bij inlog DigiD
Om de veiligheid te verhogen, is inloggen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord niet meer mogelijk. Naast gebruikersnaam en wachtwoord wordt een controle gedaan met SMS of u logt in via de DigiD app.