Wat kunt u hier aanvragen?

  • Medewerkerpas op naam
  • Medewerkerpas niet op naam
  • Vernieuwen van een UZI-pas
  • Zorgverlenerpas met BIG-registratie (exclusief Apotheekhoudend huisarts, SEH-arts en Jeugdarts. Kies dan voor een andere UZI-pas of servercertificaat)

Wilt u één van bovenstaande passen aanvragen en bent u bij het UZI-register geregistreerd als wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigd aanvrager, log hieronder in. Zo niet, kies dan voor een andere UZI-pas of servercertificaat.

Verhoogde veiligheid bij inlog DigiD
Om de veiligheid te verhogen, is inloggen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord niet meer mogelijk. Naast gebruikersnaam en wachtwoord wordt een controle gedaan met SMS of u logt in via de DigiD app.

Is het niet mogelijk om in te loggen met DigiD?
Waarschijnlijk voldoet de software op uw computer of mobiele apparaat niet meer aan de minimale beveiligingseisen van DigiD. Om te controleren of uw besturingssysteem en browser voldoen aan de minimale eisen gaat u naar de volgende website: Logius

eIDAS
Deze dienst is technisch aangesloten op eIDAS. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om via eIDAS gebruik te maken van onze dienstverlening.

eIDAS (electronic Identification and Trust Services) zorgt ervoor dat met Europees erkende inlogmiddelen kan worden ingelogd op websites van overheden in andere EU-landen.