Inloggen met uw UZI-pas

Hoe logt u in met uw UZI-pas:

  1. Sluit uw browser sessie af
  2. Plaats de UZI-pas in de kaartlezer
  3. Wacht tot het groene lampje brandt
  4. Ga naar ‘Inloggen
  5. Op uw computer verschijnt een pop-upscherm ‘Een certificaat selecteren’
  6. Selecteer een certificaat en druk op ‘OK’
  7. Op uw computer verschijnt opnieuw een pop-upscherm ‘Voer pin in’
  8. Voer de pincode van uw UZI-pas in en druk op ‘OK’
  9. U bent nu ingelogd

Ondervindt u nog steeds problemen? Neem dan contact op met het UZI-register.