2 oktober- Het overgrote merendeel van de G21 UZI servercertificaten is op tijd vervroegd vervangen.

Compliment


Plaatsvervangend directeur Kees van Schayik: “Een groot compliment aan de certificaathouders. Hun respons op de communicatie vanuit CIBG en VZVZ was vanaf het begin af aan groot. Mijn grote dank gaat eveneens uit naar de mensen van het CIBG en VZVZ.  Er is enorm veel inzet geleverd met extra mankracht en overwerk om de aanvragen en intrekkingen te verwerken. Het belang van de continuïteit in het leveren van kwalitatieve (spoed) zorg heeft bij alle partijen voorop gestaan. De samenwerking tussen alle betrokken partijen was dan ook goed. Ik mag wel spreken van een succesvolle operatie.”

Reden voor operatie

De reden voor vervroegde vervanging was, dat de huidige certificaten niet op alle onderdelen voldeden aan de basiseisen die browserpartijen, zoals Apple, Google en Mozilla, aan certificaten stellen. Alle betreffende certificaten zouden per 22 maart 2020 zijn verlopen; echter op 23 augustus 2019 bleek een natuurlijk verloop geen optie meer. Het risico bestond dat per 1 oktober 2019 de certificaten niet meer zouden worden geaccepteerd.