Het Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in het elektronisch verkeer mogelijk maakt.

Het UZI-register is verantwoordelijk voor de aanvraag, productie en uitgifte van UZI-producten. Hiermee vervult het UZI-register de rol van Trust Service Provider (TSP). Het UZI-register is onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).