Intrekken

Als er redenen zijn dat het servercertificaat niet meer te vertrouwen is of bij het vermoeden van misbruik, dan moet u het servercertificaat intrekken.

Intrekken van uw servercertificaat doet u online: gemakkelijk en snel

U kunt bij ons 24 uur per dag en zeven dagen per week online uw servercertificaat intrekken. Wat heeft u hiervoor nodig?

  • Het pasnummer en de intrekcode. Deze gegevens staat in de intrekcodebrief die aan u is toegestuurd kort na ontvangst van uw certificaat.

Heeft u de intrekcode niet (langer) in bezit?


U kunt ook een verzoek tot intrekking indienen per e-mail. Dit verzoek wordt door ons binnen vier uur afgehandeld. Het verzoek moet dan wel door ons zijn ontvangen op werkdagen tussen 07:30 en 16:00 uur. Dient u een verzoek in ná 16:00 uur? Dan wordt het de volgende werkdag door ons in behandeling genomen.

  • Vul bijgaand formulier in, onderteken deze, scan het formulier en mail het formulier in onveranderbaar formaat, zoals jpg of pdf, naar intrekken@uzi-register.nl.
  • Stuur met het formulier een kopie van een geldig identiteitsbewijs van respectievelijk aanvrager/wettelijk vertegenwoordiger mee.
  • U kunt de mail ook elektronisch ondertekenen. Dan hoeft u geen kopie identiteitsbewijs toe te voegen.

Belangrijk


Wij willen u erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor een juist gebruik van het servercertificaat. Uw aansprakelijkheid eindigt pas op het moment dat uw certificaat is ingetrokken. Hebt u vragen over het intrekken van uw UZI-pas? Neem dan contact op met de servicedesk via telefoonnummer 070 – 340 6020, optie 5 of E: intrekken@uzi-register.nl.