Kosten

De kosten voor een UZI-servercertificaat zijn € 450,- voor 3 jaar.
Maximaal 3 maanden voor het verlopen van het servercertificaat ontvangt de aanvrager bericht van het UZI-register over het aanvragen van een nieuw certificaat. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een nieuw certificaat.

Vergoeding

Gebruikers van de Zorginfrastructuur, het Landelijk Schakel Punt, komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding via de vereniging zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ). Omdat alleen UZI-middelen die nodig zijn voor aansluiting op het LSP in aanmerking komen voor vergoeding door VZVZ, wordt er één servercertificaat per aansluiting vergoed. Als VZVZ heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een vergoeding van de aanvraagde UZI-middelen, dan ontvangt u hiervoor geen factuur van het UZI-register. Meer informatie vindt u op de website van VZVZ.

Facturatie

U ontvangt binnen 2 weken na de aanmaak van het servercertificaat een factuur. Deze wordt verstuurd ter attentie van de administratie en u ontvangt deze digitaal (afzender cibg@cannock.nl). De facturering en incasso worden uitgevoerd door het bedrijf Cannock. De betalingsgegevens staan vermeld op de factuur. Het rekeningnummer is van Cannock. Op de factuur staat gespecificeerd om welke producten het gaat en door wie deze zijn aangevraagd. Voor afgewezen aanvragen worden geen kosten in rekening gebracht. De voorwaarden vindt u in het Certificate Practice Statement.