Registreer als abonnee

U moet abonnee zijn van het UZI-register om een UZI-servercertificaat aan te kunnen vragen. Gebruik de abonneewijzer om abonnee te worden en een servercertificaat aan te vragen.