Genereer PKCS#10 bestand

Het systeem waarvoor u een servercertificaat aanvraagt moet u bij het UZI-register bekend maken. U doet dit door een PKCS#10 bestand (Certificate Signing Request) naar ons te sturen. PKCS#10 is de gangbare standaard voor een certificaataanvraag en bevat de publieke sleutel die in het UZI-servercertificaat wordt opgenomen.

Dit is een vrij technische activiteit die meestal uitgevoerd moet worden door de beheerder van het systeem waarvoor het servercertificaat wordt aangevraagd. Lees meer over het genereren van het PKCS#10 bestand.