Identiteitsvaststelling

Het UZI-register moet altijd met zekerheid vaststellen wie de verantwoordelijke voor een UZI-servercertificaat is. Om die reden moet het UZI-register de identiteit van de aanvrager vaststellen. Identificatie is mogelijk op twee manieren:

a. Identiteitsvaststelling eigen adres

Deze controle kan op ieder gewenst adres in Nederland plaatsvinden. De aanvrager ontvangt op het opgegeven e-mailadres een bericht voor het maken van een afspraak. De identiteitsvaststelling wordt namens het UZI-register uitgevoerd door Dynalogic. De koerier van Dynalogic controleert de identiteit van de aanvrager. Lees meer...

b. Identificatie via een elektronische handtekening

Als u een elektronische handtekening heeft gebruikt bij het verzenden van uw aanvraag, hoeft er geen afspraak gemaakt te worden voor de identiteitsvaststelling.