Bevestig de ontvangst

Via de ontvangen e-mail bevestigt u binnen 6 weken de ontvangst van het servercertificaat. Als het UZI-register niet binnen deze termijn de bevestiging heeft ontvangen, wordt om veiligheidsredenen het servercertificaat ingetrokken. U moet dan opnieuw een servercertificaat aanvragen.