Na goedkeuring van de aanvraag en vaststelling van de identiteit van de aanvrager, wordt het UZI-servercertificaat geproduceerd en verstuurd naar het e-mailadres van de aanvrager.

De ontvangst van het servercertificaat moet binnen 6 weken aan het UZI-register bevestigd worden. De aanvrager van het UZI-register ontvangt ook een brief met de intrekkingscode van het UZI-servercertificaat. Bewaar deze brief zorgvuldig.

Afspraak identiteitscontrole
De identiteitscontrole kan alleen met de aanvrager van het certificaat plaatsvinden en wordt uitgevoerd door Dynalogic. De aanvrager ontvangt op het opgegeven e-mailadres een bericht voor het maken van de afspraak voor de identiteitscontrole. Deze afspraak kan op ieder gewenst adres in Nederland. U bepaalt zelf de dag (maandag t/m vrijdag) en tijdslot (de ochtend, middag of avond) voor de afspraak. Deze afspraak moet wel binnen 6 weken plaatsvinden. U ontvangt per e-mail de afspraakbevestiging. De afspraak of adresgegevens kunnen tot 24 uur voor de afspraak worden gewijzigd. Hiervoor neemt u contact op met Dynalogic.

 Op de dag van de afspraak ontvangt u in de ochtend een herinneringsmail met indicatie van de aankomsttijd (tijdsblok 3 uur). Via een track en trace link in de e-mail kunt u de actuele status van de koerier volgen. Een halfuur tot een uur voor aankomst ontvangt de aanvrager een SMS met verwachte aankomsttijd.

Procedure identiteitscontrole
De koerier controleert de identiteit van u als aanvrager aan de hand van een geldig identiteitsdocument. Hieronder leest u in het kort hoe de procedure in zijn werk gaat.  

  1. U toont de koerier een geldig identiteitsdocument (met daarop alle voornamen). Een rijbewijs is niet toegestaan.
  2. Het identiteitsdocument wordt op echtheid gecontroleerd.
  3. U zet uw handtekening op een handtekeningenkaart, de koerier controleert deze aan de hand van de handtekening op het identiteitsdocument.
  4. Het identiteitsdocument en de handtekeningenkaart worden gescand. Overigens worden alleen de gegevens van uw identiteitsbewijs gescand die van belang zijn.
  5. U zet nogmaals een handtekening op de terminal van de koerier ter bevestiging van de controle op uw identiteit en ontvangst van de pas. Het scannen van uw gegevens gebeurt via een beveiligde scanmethode(SecureLinQ), waarbij gegevens beveiligd naar het UZI-register worden verzonden. De gegevens kunnen niet worden ingezien door derden en worden niet verstrekt aan andere partijen dan het UZI-register.

Ontvangst UZI-servercertificaat bevestigen
De ontvangst van het UZI-servercertificaat moet binnen 6 weken aan ons worden bevestigd. Dit doet u door te antwoorden op de e-mail waarin u het servercertificaat heeft ontvangen. Als het UZI-register niet binnen deze termijn de bevestiging heeft ontvangen, wordt om veiligheidsredenen het UZI-servercertificaat ingetrokken. U moet dan tegen de normale kosten opnieuw een servercertificaat aanvragen.