Neem pas in ontvangst

De UZI-pas is strikt persoonlijk en kan alleen door de pashouder zelf in ontvangst genomen worden. Bij een 'medewerkerpas niet op naam' neemt de aanvrager de pas in ontvangst.

Uw UZI-pas ontvangen

Uw UZI-pas wordt bij u bezorgd. Omdat een UZI-pas strikt persoonlijk is kan hij alleen door de pashouder zelf in ontvangst worden genomen. Daarvoor maakt de pashouder een afspraak met koeriersbedrijf Dynalogic.

Afspraak maken voor bezorging van uw UZI-pas

 • Als uw UZI-pas klaar is, ontvangt de pashouder op het opgegeven e-mailadres een bericht voor het maken van een afleverafspraak met Dynalogic.
 • Overhandiging van de pas kan op ieder gewenst adres in Nederland. U bepaalt zelf de dag (maandag t/m zaterdag) en het tijdslot (de ochtend, middag of avond).
 • De afleverafspraak moet binnen zes weken na het ontvangen van het bericht plaatsvinden.
 • U ontvangt per e-mail een bevestiging van de afspraak.
 • De afspraak of adresgegevens kunnen tot 24 uur voor de afspraak worden gewijzigd bij Dynalogic.

Identiteitscontrole

Een UZI-pas geeft toegang tot zeer vertrouwelijke gegevens. En is daarom, net als een paspoort, een belangrijk persoonsgebonden waardedocument. Immers, uw persoonlijke gegevens staan in het certificaat van de UZI-pas. Het UZI-register is vanuit het besluit op de Elektronische handtekeningen en PKIoverheid verplicht de gegevens te controleren waaruit de identiteit van de pashouder blijkt. En een kopie te archiveren van het document waarmee de identiteit is aangetoond.

Zonder identiteitscontrole mogen wij de UZI-pas niet overhandigen

Het vaststellen van de identiteit van de pashouder en het maken van de kopie wordt in opdracht van het UZI-register uitgevoerd door koeriersbedrijf Dynalogic die hiervoor volledig is gecertificeerd (conform ETSI TS 319 411-2). Het ingescande identiteitsbewijs wordt versleuteld opgeslagen. De gegevens kunnen niet worden ingezien door derden en worden niet verstrekt aan andere partijen. Bovendien worden alleen de gegevens van uw identiteitsbewijs gescand die van belang zijn.

Zo verloopt de identiteitscontrole

 • Op de dag van de afspraak ontvangt u een herinneringsmail met indicatie van de aankomsttijd. Een halfuur tot een uur voor aankomst ontvangt u een SMS-bericht met de verwachte aankomsttijd.
 • U toont de koerier een geldig identiteitsdocument.

Let op: Heeft u meerdere voornamen? Toon dan een geldig identiteitsbewijs waar al uw voornamen voluit op staan vermeld. Wanneer niet alle voornamen voluit op uw identiteitsdocument staan vermeld kunt u naast uw identiteitsdocument een geldige geboorteakte of uittreksel van uit het gemeenteregister bij de uitgifte overleggen.

 • De gegevens op het identiteitsdocument worden vergeleken met de gegevens op de pas. Ook wordt het identiteitsdocument op echtheid gecontroleerd.
 • U zet uw handtekening op een handtekeningkaart, de koerier controleert deze aan de hand van de handtekening op het identiteitsdocument.
 • Het identiteitsdocument en de handtekeningkaart worden gescand.
 • U zet nogmaals een handtekening op de terminal van de koerier ter bevestiging van de controle van uw identiteit én ter bevestiging van de ontvangst van de pas.

Let op! De koerier van Dynalogic heeft de opdracht de pas persoonlijk aan u te overhandigen om uw identiteit te kunnen controleren. Zonder deze controle wordt de pas niet aan u gegeven.