Kosten

De kosten voor een UZI-pas zijn € 255,- voor 3 jaar. Dit is onafhankelijk van het soort pas dat u aanvraagt. U komt mogelijk voor vergoeding in aanmerking.

Kaartlezer

Kaartlezers kunt u via reguliere computer (web)winkels aanschaffen.

Vergoeding

Gebruikers van de Zorginfrastructuur, het Landelijk Schakel Punt, komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding via de vereniging zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ). Als VZVZ heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een vergoeding van de aanvraagde UZI-middelen, dan ontvangt u hiervoor geen factuur van het UZI-register. De ‘Medewerkerpas niet op naam’ verleent geen toegang tot het Landelijk Schakel Punt en wordt niet vergoed door VZVZ. Meer informatie vindt u op de website van VZVZ.

Facturatie

U ontvangt 2 weken na de productiedatum van de pas een factuur. Deze wordt verstuurd ter attentie van de administratie en u ontvangt deze digitaal (afzender cibg@cannock.nl). De facturering en incasso worden uitgevoerd door het bedrijf Cannock. De betalingsgegevens staan vermeld op de factuur. Het rekeningnummer is van Cannock. Op de factuur staat gespecificeerd om welke producten het gaat en door wie deze zijn aangevraagd. Voor afgewezen aanvragen worden geen kosten in rekening gebracht. De voorwaarden vindt u in het Certification Practice Statement.

Neem bij vragen over facturen of betalingen contact op met de servicedesk van Cannock.