Voor softwareleveranciers

Bent u leverancier of ontwikkelaar en wilt u UZI-servercertificaten testen voordat deze worden uitgerold? Voor leveranciers en ontwikkelaars die de UZI-pas in hun applicaties willen gebruiken biedt het UZI-register een testomgeving aan met testpassen. Ook ICT afdelingen van instellingen kunnen een testset aanvragen en gebruik maken van de testomgeving als voorbereiding op de uitrol van UZI-passen bij de instelling.

Wijziging intermediate certificaten 1 juni 2019

De intermediate certificaten zijn door Logius hertekend (geresigned). Dit is gebeurd op basis van hetzelfde sleutelpaar en onderwerp (Common Name) als de huidige intermediate certificaten. In de nieuwe certificaten is het volgende gewijzigd:

• Geldig vanaf datum
• Het serienummer (nu tevens 160 bits)
• Vingerafdruk

In de eindgebruikerscertificaten welke onder de nieuwe CA’s worden uitgegeven wijzigt de CA issuer URL.

Nadere specificatie van deze wijziging staan voor de productieomgeving in het CA model pasmodel certificaatprofielen en voor de acceptatieomgeving in het naamgevingsdocument acceptatieomgeving CIBG Zorg CSP.

Door de manier van hertekenen is er geen nieuwe CA hiërarchie. Certificaten uitgegeven onder de nieuwe CA zijn herleidbaar onder de huidige CA (ook andersom). Het is echter wel nodig om de nieuwe CA certificaten uiterlijk eind juni 2020 te trusten dan wel toe te voegen aan uw certificate store. Als u dit doet dan is het raadzaam om de “oude” CA certificaten te verwijderen, omdat deze op een gegeven moment worden ingetrokken. De nieuwe certificaten zijn herkenbaar aan 2019 in de naamgeving van het bestand.

Documentatie bedrijfstestomgeving

Op de website Zorg CSP vindt u het document Voorwaarden bedrijfstestomgeving UZI-register. Dit document beschrijft de dienstverlening van de bedrijfstestomgeving van het UZI-register. Ook staan in dit document de voorwaarden en beperkingen die hierop van toepassing zijn. En u vindt informatie over de processen, procedures en beheersingsmaatregelen voor het aanvragen, produceren, verstrekken, beheren en intrekken van testcertificaten.

Installeren

Voor de installatie van testpassen en testservercertificaten kunt u dezelfde stappen volgen als voor de reguliere passen en servercertificaten.