Veilig gebruik

De UZI-pas is uw elektronisch paspoort. Patiënten, andere UZI-pashouders en het UZI-register vertrouwen erop dat u zorgvuldig met uw UZI-pas om gaat. Als houder van een UZI-pas bent u verplicht de pas te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal.

Voorkom misbruik

  • laat uw UZI-pas niet onbeheerd in de kaartlezer zitten;
  • bewaar uw UZI-pas op een veilige plek;
  • houd uw pincode geheim;
  • wijzig uw pincode in een voor u makkelijk te onthouden combinatie, maar niet snel te raden;
  • wijzig de pincode als u vermoedt dat deze bekend is bij anderen;
  • leen uw UZI-pas nooit uit;
  • bent u uw UZI-pas kwijt, is deze gestolen of vermoedt u misbruik, trek de pas dan direct in.

Het belang van veilig gebruik

De UZI-pas bevat en beschermt de unieke sleutels waarmee een pashouder zich authenticeert, elektronische handtekeningen plaatst en vertrouwelijke gegevens ontcijfert. Daarmee is de UZI-pas zelf een essentieel onderdeel in het realiseren van een hoog betrouwbaarheidsniveau.

Meer informatie over hoe veilig om te gaan met uw UZI-product staat uitgebreid beschreven in het Certification Practice Statement.

Ken uw rechten en plichten

Het is belangrijk dat u als UZI-pashouder weet wat er van u wordt verwacht. Uw rechten en plichten staan uitgebreid beschreven in het Certification Practice Statement (CPS). Het is belangrijk dat abonnees en pashouders weten wat er in dit document staat; in het bijzonder de precieze voorwaarden voor het gebruik van de UZI-pas.