Digitale (elektronische) handtekening

Het is mogelijk met een UZI-pas ‘op naam’ een digitale handtekening te plaatsen onder e-mails of ander elektronisch berichtenverkeer. Deze elektronische versie van de handgeschreven handtekening is rechtsgeldig.

Bij het plaatsen van een elektronische handtekening zijn tenminste twee partijen betrokken: de pashouder (die de handtekening zet) en de vertrouwende partij (de ontvanger).

E-mail
Om vast te kunnen stellen dat een e-mailbericht ook daadwerkelijk komt van degene die zegt wie hij is en dat hij of zij de inhoud onderschrijft moet een e-mailbericht zijn ondertekend met een digitale handtekening.

Voor verdere instructies en instellingen voor uw mailprogramma verwijzen wij u naar de website van de betreffende leverancier. Ga voor Outlook naar de website van Microsoft Office en voor Thunderbird naar de website van Mozilla.

Belangrijk! Microsoft Outlook controleert standaard of het e-mailadres van de verzender van een bericht overeenkomt met het e-mailadres in het gebruikte certificaat. In de certificaten van de UZI-pas is bewust geen e-mailadres opgenomen. Hierdoor is de UZI-pas op meerdere werkplekken (e-mailadressen) te gebruiken en hoeft ook niet vervangen te worden bij een wijziging van het e-mailadres van de pashouder. Wel vereist deze werkwijze een aanpassing in het register van Windows om de controle op het e-mailadres uit te zetten. Lees op de website van Microsoft hoe u deze instelling kunt wijzigen.

Gecertificeerd
Het UZI-register is geregistreerd bij het Agentschap Telecom (AT) als getoetste uitgever van gekwalificeerde certificaten aan het publiek. Het registratienummer is 940473. (https://www.agentschaptelecom.nl)

Let op

U bent verantwoordelijk voor alle handelingen met uw pas. Leen uw pas nooit uit. Gebruik door anderen is niet toegestaan. Met de elektronische handtekening op uw UZI-pas kunnen documenten, zoals leningen en andere contracten, in uw naam ondertekend worden. Vraag voor medewerkers altijd een eigen UZI-pas aan.