Smartcard logon

Smartcard logon is het inloggen op een (Windows-) computer met een smartcard in plaats van een gebruikersnaam en wachtwoord. De UZI-passen ‘op naam’ zijn geschikt voor smartcard logon.

Het gebruik van de UZI -pas in plaats van een gebruikersnaam en wachtwoord verhoogt het beveiligingsniveau.

Aanpassingen aan uw systeem nodig
Om gebruik te kunnen maken van Smartcard Logon met uw UZI-pas zijn enige aanpassingen aan uw zorgsysteem nodig. Hoe dit werkt staat beschreven in de handleiding Smartcard Logon. Uw ICT-leverancier kan u hierbij helpen. Om te testen of de logon goed werkt kunnen zij gebruik maken van testpassen.

Praktijkvoorbeeld
Inloggen met een UZI-pas kan bijvoorbeeld meerwaarde hebben op een website waar alleen zorgverleners of zorgverleners van een specifieke beroepsgroep toegang tot mogen hebben. De beheerder hoeft niet langer iedereen specifiek te autoriseren, maar kan op basis van de rol in de UZI-pas wel of geen toegang verlenen. Voor de zorgverlener heeft dit als voordeel dat een aanmeldproces kan ontbreken: met de UZI-pas heeft de pashouder direct toegang.