Toegang Landelijk Schakelpunt

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) maakt het mogelijk dat zorgaanbieders op een veilige manier medische gegevens uitwisselen. Om gegevens op te kunnen vragen heeft u (of uw organisatie) een servercertificaat en een UZI-pas nodig.

Via het LSP zijn medische gegevens altijd voor zorgaanbieders beschikbaar. Om hier gegevens op te kunnen vragen heeft een zorgverlener een UZI-pas op naam en een UZI-servercertificaat nodig. Door het gebruik van UZI-producten kan het LSP eenvoudig vaststellen wie een gebruiker is, wát hij of zij is en wat hij of zij mag. Het LSP houdt op deze manier ook bij wie welke patiëntgegevens op welk moment heeft geraadpleegd.

Wie heeft toegang?
Op het ogenblik hebben alleen (huis)artsen, apothekers en specialisten die verbonden zijn aan een ziekenhuis toegang tot het LSP.

Huisartsgeneeskunde en LSP
Voor toegang tot het LSP is voor huisartsen het specialisme huisartsgeneeskunde nodig. Pas als het specialisme is aangetekend in het BIG-register kan een UZI-pas met dit specialisme erop aangevraagd worden.

Een UZI-pas met het specialisme huisartsgeneeskunde geeft direct toegang tot het LSP, een UZI-pas met alleen het basisberoep arts moet eerst gemandateerd worden om op het LSP te kunnen (door iemand met een UZI-pas die direct toegang geeft tot het LSP, bijvoorbeeld een UZI-pas op specialisme huisartsgeneeskunde).

Als u een eigen praktijk (abonnee zorgverlener of abonnee organisatie) heeft of gaat beginnen en u wilt aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) ten behoeve van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) dan moet de praktijk beschikken over tenminste één UZI-pas op specialisme huisartsgeneeskunde.

Voor meer informatie over het LSP en welke passen u daarvoor nodig hebt, mandateren of gastgebruik kunt u contact opnemen met VZVZ. Via support@vzvz.nl of nummer 070-3173 492.