Versleutelen van informatie

Het is mogelijk met behulp van een UZI-pas berichten te versleutelen zodat deze alleen door u - en in het geval van e-mailberichten ook de ontvanger - te lezen zijn.

Om iemand een versleutelde e-mail te sturen heeft u zijn of haar vertrouwelijkheidcertificaat nodig. Uw mailprogramma gebruikt de sleutel uit dit certificaat om het bericht te versleutelen. Alleen de ontvanger die beschikt over de bijbehorende UZI-pas kan het bericht lezen. Vertrouwelijkheidcertificaten zijn terug te vinden via de zoekpagina van UZI-producten. U kunt een vertrouwelijkheidcertificaat ook overnemen uit een eerder ontvangen e-mail.

Voor verdere instructies en instellingen voor uw mailprogramma verwijzen wij u naar de website van de betreffende leverancier. Ga voor Outlook naar de website van Microsoft Office en voor Thunderbird naar de website van Mozilla.

Belangrijk! Microsoft Outlook controleert standaard of het e-mailadres van de verzender van een bericht overeenkomt met het e-mailadres in het gebruikte certificaat. In de certificaten van de UZI-pas is bewust geen e-mailadres opgenomen. Hierdoor is de UZI-pas op meerdere werkplekken (e-mailadressen) te gebruiken en hoeft ook niet vervangen te worden bij een wijziging van het e-mailadres van de pashouder. Wel vereist deze werkwijze een aanpassing in het register van Windows om de controle op het e-mailadres uit te zetten. Lees op de website van Microsoft hoe u deze instelling kunt wijzigen.

Let op
Houdt u er rekening mee dat als u uw gegevens versleuteld opslaat, u deze alleen weer leesbaar kunt maken met uw eigen UZI-pas. Heeft u uw UZI-pas niet meer dan kunt u deze gegevens niet meer leesbaar maken.