• Hoe lang duurt het voor ik de UZI-pas ontvang?

  Afhankelijk van welke pas u aanvraagt duurt het 7 tot 15 werkdagen voordat de pashouder op het opgegeven e-mailadres een bericht voor het maken van een afspraak voor uitgifte van de UZI-pas ontvangt. De termijn geldt alleen als de aanvraag correct is ingevuld en compleet met de juiste bijlagen is ontvangen. De regelgeving stelt dat een complete aanvraag in elk geval binnen 8 weken afgerond moet zijn.

 • Kan een medewerker zelf een UZI-pas aanvragen?

  Nee, een medewerker kan zelf geen UZI-pas aanvragen.

 • Wat is een AGB-code en waar kan ik deze aanvragen?

  Binnen de gezondheidszorg zijn vele individuen, kleine en grote organisaties actief. In de elektronische communicatie tussen deze partijen is het belangrijk elke partij goed te identificeren. Dat doet Vektis, het centrum voor informatie en standaardisatie voor de zorgverzekeraars. Vektis houdt namenbestanden bij en geeft codenummers uit aan partijen in de zorg. Dit systeem heet Algemene Gegevensbeheer Zorgverleners (AGB). Op de UZI-aanvraagformulieren wordt naar uw AGB-code gevraagd.

  Aanvragen AGB-code
  Via http://www.agbcode.nl kunt u nagaan of u al een AGB-code hebt. Neemt u voor informatie over het aanvragen van een AGB-code contact op met Vektis: telefoonnummer 0900-agbcode (09002422633) of e-mailadres servicedesk@vektis.nl.

 • Welke AGB-code moet ik gebruiken?

  Het opgeven van een AGB-code is niet verplicht. Als u dit wilt kunt u een AGB-code in de certificaten op de UZI-pas laten opnemen. In onderstaande tabel ziet u welke AGB-code bij welke situatie hoort.

  Type aanvraag AGB-code
  Abonnee zorgverlener AGB-zorgverlenercode
  Abonnee organisatie AGB-praktijk of instellingscode
  UZI-zorgverlenerpas AGB-code pashouder

  Bij een UZI-zorgverlenerpas neemt het UZI-register altijd de AGB-zorgverlenercode van de pashouder op en niet de AGBAGBcode van de praktijk of instelling. Dit kan een reden zijn voor een abonnee organisatie om de AGB-code niet in de certificaten op de UZI-pas te laten opnemen.

  Is bij de abonneeregistratie een AGB-code opgegeven? Dan neemt het UZI-register bij de aanvraag van een servercertificaat, medewerkerpas op naam of niet op naam in de certificaten automatisch de AGB-code van de abonnee op.

 • Wat is een gewaarmerkte kopie?

  Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het diploma / getuigschrift met een originele stempel en een handtekening van de opleiding of een Nederlandse notaris. U mag géén kopie van een gewaarmerkte kopie toesturen, de stempel en handtekening moeten origineel zijn.

  Het UZI-register vraagt een gewaarmerkte kopie, omdat dit een document is dat voldoende beveiligingskenmerken heeft.

  Als u niet meer in het bezit bent van uw diploma, dan kunt u het volgende doen:

  1. U kunt de opleidingsinstelling vragen een verklaring van afstuderen voor u te maken.
  2. U kunt uw werkgever (of oud-werkgever) vragen of deze een kopie van uw diploma in bezit heeft. Stuur deze op, samen met een door u ondertekende verklaring waarom u niet meer in bezit bent van uw diploma.
  3. U kunt contact opnemen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen Informatie Beheer Groep).
  4. U kunt een verklaring van registratie van een relevante beroepsvereniging overleggen. Stuur deze op, samen met een door u ondertekende verklaring waarom u niet meer in het bezit bent van uw diploma.
 • Waarom is het niet mogelijk om voor een artikel 34 beroep de UZI-pas digitaal aan te vragen?

  Bij een van de volgende kwaliteitsregisters kan het UZI-register toetsen of een artikel 34 beroepsbeoefenaar het juiste diploma heeft: het kwaliteitsregister paramedici (KP), mondhygiënisten (KRM), Apothekersassistenten (KAA) of Apothekersassistenten in de Openbare Farmacie (KAOF). Voor de zorgverleners die niet in een van deze registers zijn opgenomen, wordt de toetsing uitgevoerd aan de hand van een gewaarmerkte kopie van het diploma of getuigschrift. Dit is momenteel alleen handmatig mogelijk.

 • Waarom is het niet mogelijk om de UZI-pas voor artikel 34 beroepen aan te vragen maar deze wel digitaal te vernieuwen?

  Alleen bij de eerste aanvraag wordt via het diploma of register handmatig getoetst of de zorgverlener gediplomeerd is. Bij een vernieuwingsaanvraag gebruiken we de eerder door ons uitgevoerde toetsing.

 • Waarom moet ik mijn persoonlijke DigiD gebruiken voor een zakelijke actie?

  Dit is de vervanging van de ‘Natte handtekening’. De ‘Natte handtekening’ is ook persoonlijk en zet u ook zakelijk in. U kunt ook inloggen met uw persoonlijke UZI-pas, als u die al heeft.

 • Waarom kan ik als medewerker (personeelszaken) geen passen aanvragen?

  Sommige organisaties lieten de aanvraagformulieren invullen door secretaresses of medewerkers van personeelszaken. Vervolgens werden deze door de wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigd aanvrager ondertekend. Met de Digitale Aanvraagfaciliteit is dit niet mogelijk. Een aanvraag kan alleen door een wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigd aanvrager via DigiD of een persoonlijke UZI-pas worden ingediend. De wettelijk vertegenwoordiger kan een medewerker machtigen als gemachtigd aanvrager, zodat deze de aanvraag (digitaal) kan doen. Om dit te regelen moet de wettelijk vertegenwoordiger het wijzigingsformulier indienen om toestemming te geven dat de medewerker toegevoegd mag worden als gemachtigd aanvrager.

 • Wie mag passen aanvragen?

  Bent u gemachtigd aanvrager of wettelijk vertegenwoordiger dan kunt u met uw persoonlijke UZI-pas of DigiD via de Digitale Aanvraagfaciliteit één of meerdere UZI-passen aanvragen. Wilt u iemand anders uit uw organisatie één of meerdere pasaanvragen laten indienen dan kan de wettelijk vertegenwoordiger deze persoon hiervoor machtigen 

 • Ik heb een verkeerde pas aangevraagd, kan ik de aanvraag terugdraaien?

  Als aanvrager bent u verantwoordelijk voor het indienen van een correcte aanvraag. Het aanvragen van een UZI-pas via de Digitale Aanvraagfaciliteit is een volledig geautomatiseerd proces waardoor terugdraaien niet meer mogelijk is.