• Krijg ik een nieuw UZI-nummer als mijn naam verandert?

  Wijziging van correspondentienaam: Als het gaat om een wijziging van de correspondentienaam, bijvoorbeeld bij een huwelijk, dan verandert het UZI-nummer niet. Bij een wijziging van de geboortenaam, bijvoorbeeld bij Koninklijk Besluit dan wordt het UZI-nummer aangepast. Een persoon krijgt een UZI-nummer voor het leven. De complete geboortenaam (voornamen, voorvoegsels en achternaam), geboorteplaats en geboortedatum maken een persoon uniek binnen het UZI-register. Met het UZI-nummer wordt een pashouder of service uniek geïdentificeerd.

  Wijziging organisatienaam: Als uw organisatie van naam wijzigt moet de desbetreffende organisatie met de nieuwe naam een abonneeaanvraag indienen en het volledige beoordelingsproces ondergaan. Alleen op deze manier kan worden vastgesteld of de abonnee met de nieuwe naam tot het domein van het UZI-register behoort. Hierdoor krijgt de nieuwe organisatie een nieuw abonneenummer.
  Het is niet mogelijk om de naam van de reeds bestaande abonneeregistratie te wijzigen.

 • Wat is het verschil tussen UZI-nummer, abonneenummer en UZI-pasnummer?

  UZI-pasnummer:
  Het UZI-pasnummer staat op de UZI-pas. Het is een uniek 8-cijferig nummer dat de pas identificeert. U hebt het UZI-pasnummer nodig om de bijbehorende UZI-pas in te kunnen trekken.

  UZI-nummer:
  Is een 9-cijferig nummer dat de pashouder of het servicecertificaat uniek identificeert.

  Abonneenummer:
  Een nummer van maximaal 8 cijfers dat een abonnee (organisatie of zorgverlener) van het UZI-register uniek identificeert. Met behulp van dit nummer kunt u bijvoorbeeld zien bij welke abonnee een UZI-pas hoort.

 • Ik wil mijn registratie bij het UZI-register beëindigen, hoe moet dit?

  Uw registratie bij het UZI-register kunt u beëindigen door de wettelijk vertegenwoordiger van de abonnee het formulier Intrekken UZI-middelen en doorhalen abonneeregistratie in te laten vullen en te ondertekenen. Dit formulier stuurt u op naar het UZI-register.

  Let op: het beëindigen van uw abonneeregistratie betekent dat het UZI-register alle UZI-middelen van de abonnee intrekt en u vanaf dat moment niet meer kunt werken met UZI-middelen. Uw UZI-middelen kunnen na intrekken niet meer geactiveerd worden.

 • Hoe zijn de kosten van de UZI-pas en het UZI-servercertificaat berekend?

  De prijs is gebaseerd op de kosten voor de aanvraag, beoordeling en productie van de middelen. Ook ondersteunende diensten zoals de kosten van de servicedesk en het voorlichtingsmateriaal zijn hierin opgenomen. Het UZI-register maakt geen winst op de UZI-pas.

 • Is er vergoeding of korting mogelijk?

  Nee. Bent u gebruiker van de zorginfrastructuur (LSP), dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding via de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij VZVZ.

 • Betaal ik straks ook om abonnee te zijn van het UZI-register?

  Nee. Registreren als abonnee is gratis.