U kunt controleren of het certificaat op een UZI-pas nog geldig is. Over het algemeen voert de applicatie waarin de UZI-passen worden gebruikt deze controle automatisch uit.

Handmatige controle

Deze controle kan ook handmatig worden uitgevoerd. Alle ongeldig verklaarde certificaten van UZI-passen en servercertificaten staan op een speciale intrekkingslijst (de Certificate Revocation List, kortweg CRL). De ingetrokken UZI-passen zijn ingedeeld naar generatie en pastype.

Verschillende generaties

Het UZI-register kent verschillende generaties Certification Authority (CA) die de certificaten van UZI-passen en servercertificaten ondertekenen. Per generatie CA’s zijn er andere CRL’s. Bij automatische controle zal uw applicatie altijd de juiste CRL gebruiken, omdat het certificaat een verwijzing naar de juiste CRL bevat. Bij handmatige controle dient u zelf de juiste generatie te selecteren.

Certificate Revocation Lists (CRL's)

Meer weten?

Meer informatie over de CRL's van de hogere CA certificaten (domein en CSP certificaat) kunt u vinden op PKIoverheid.