Voordat u UZI-middelen kunt aanvragen moet eerst getoetst worden of u danwel uw instelling aangemerkt kan worden als zorgaanbieder in de zin van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Wanneer dit het geval is wordt u of uw instelling in het bezit gesteld van een abonneenummer waaronder u UZI-middelen kunt aanvragen.

Al geregistreerd in het
UZI-register?

Direct een UZI-pas aanvragen:

Weet u niet precies welke pas u nodig heeft? Ga naar Kies de juiste pas onder het aanvraagproces.

Nog niet geregistreerd
in het UZI-register?

Registreer als abonnee in het UZI-register.

Na bevestiging van uw abonneeregistratie kunt u verder met het Aanvraagproces: