Het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. Wij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, het UZI-servercertificaat.

uzi-man

Wijziging intermediate certificaten 1 juni 2019

Logius heeft als gevolg van de strengere uitleg van de uitgifte-eisen elf tussenliggende (intermediate) CA certificaten vervangen (https://www.logius.nl/actueel/update-uitgifte-servercertificaten). Voor het UZI register gaat het om drie tussenliggende CA certificaten: de Zorgverlener CA G3, de Medewerker op naam CA G3 en de Medewerker niet op naam CA G3. Lees verder….

10 mei aanpassing bitlengte

Om aan de strenger uitgelegde uitgifte-eisen te voldoen wordt op vrijdag 10 mei de bitlengte van het serienummer bij servercertificaten en passen aangepast van 64bits naar 160bits. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het gebruik.

Uitkomst onderzoek servercertificaten

Halverwege maart constateerde Logius dat een deel van de PKIoverheid-certificaten niet voldoet aan de strenger uitgelegde gestelde uitgifte-eisen. Na gezamenlijk onderzoek blijkt dat dit ook geldt voor een deel van onze servercertificaten en UZI-passen. Deze willen we via natuurlijk verloop vervangen. Intussen blijft de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd. Wij benadrukken dat er geen sprake is van een beveiligingsrisico. Zodra wij meer informatie hebben informeren wij u via onze website.